Gimikis

48 tekstów – auto­rem jest Gi­mikis.

Te­raz to ci zwyczaj­ni sta­li się oryginalni. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 18 grudnia 2011, 13:10

Strach przy­jaciela rozczarowuje. 

myśl
zebrała 112 fiszek • 29 sierpnia 2010, 15:08

Jeśli kiedy­kol­wiek się zgu­bisz, wy­ciągnij po pros­tu rękę.
Tyl­ko tak będziesz mógł cze­goś dosięgnąć...

Ja będę. Zawsze. 

myśl
zebrała 137 fiszek • 7 sierpnia 2010, 16:53

Cza­sem nie można ot­worzyć drzwi, choć ma się w dłoni klucz; a cza­sami nie ma za drzwiami oso­by, do której przyszliśmy. 

myśl
zebrała 82 fiszki • 30 lipca 2010, 16:41

Zgub­ne są sub­telności ludzkiej rasy.. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 27 lipca 2010, 15:04

Nie płacz nad roz­la­nym mle­kiem. Będziesz miał później powódź do sprzątnięcia. 

myśl
zebrała 102 fiszki • 25 lipca 2010, 15:28

Fakt, że zab­rakło mi po­wodów, by żyć, wca­le nie oz­nacza, że zab­rakło mi po­wodów do uśmiechu. 

myśl
zebrała 109 fiszek • 8 lipca 2010, 15:38

To trud­ne, ale spróbuj...
Spróbuj nie mówić, a rozmawiać. 

aforyzm dnia z 28 lipca 2010 roku
zebrał 315 fiszek • 3 lipca 2010, 15:53

Dla nich wszys­tkich liczy się to, skąd pochodzisz.
Tak nap­rawdę ważne jest, dokąd zmierzasz. 

myśl
zebrała 121 fiszek • 24 czerwca 2010, 14:51

Każdy z nas ma swoją tajną broń. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 21 czerwca 2010, 14:58

Gimikis

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gimikis

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność